Contact

info@parenticom.nl
06 - 48269085

Home / Nieuws / Artikel Optimale communicatie organisatie en ouders

Workshops Ouderbetrokkenheid

'Jullie hebben echt kwaliteit geleverd en men ging inderdaad zeer tevreden naar huis, ik ook dus. Mooi dat jullie het zo degelijk afronden ook.'

A van ‘t Sant
Algemeen directeur praktijkscholen Quadraam