Contact

info@parenticom.nl
06 - 48269085

Home / Nieuws / Wat zijn uw plannen voor 2017?

Communiceren met ouders
Hartelijk dank voor je enthousiaste manier van training geven. We hebben het ook wel eens anders mee gemaakt en dan zijn de medewerkers lang niet zo gemotiveerd als nu!

Mirjam Buitelaar Afdelingsmanager Kinderdagverblijf Fransje Plukkebol