Contact

info@parenticom.nl
06 - 48269085

Home / Nieuws / Na een klacht toch een klant met een glimlach? Zo doe je dat!

Workshops Ouderbetrokkenheid

'Jullie hebben echt kwaliteit geleverd en men ging inderdaad zeer tevreden naar huis, ik ook dus. Mooi dat jullie het zo degelijk afronden ook.'

A van ‘t Sant
Algemeen directeur praktijkscholen Quadraam